Itacoatiara from the mountain (Niteroi)

Itacoatiara from the mountain (Niteroi)